Política de privacidade

Advertencia: Esta política expresa como se tratará e protexerá a información persoal de todas as persoas que se relacionan con Limiagro a través deste sitio web. Por favor, debes ler todos os apartados do Aviso Legal, da política de cookies e da presente política de privacidade antes de utilizar esta web.

Antes de nada damosche a benvida a esta web e agradecemos que sigas lendo. É xenial que prestes atención a todo o que se describe neste apartado e deberías facelo sempre que entras a unha web. Poucos se len as políticas de privacidade e é imprescindible facelo porque é a maneira de coñecer o grao de compromiso que os responsables dunha web establecen cos usuarios da mesma.

Identificador do responsable da web

 • Denominación social: AGRIMANSO S.C
 • Denominación comercial: Limiagro
 • CIF: J32490047
 • Correo electrónico: info@limiagro.es
 • Domicilio social: C/ Camiño do Cerdeiro 13, 32630 a Xinzo de Limia, Ourense
 • A súa actividade social é: Comercio polo miúdo en establecementos non especializados

Regulacións legais ás que se acolle esta web

De conformidade co disposto en Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, AGRIMANSO S.C, infórmache de que, mediante a aceptación desta Política de Privacidade, prestas o teu consentimento expreso, informado, libre e inequívoco para que os Datos que proporcionas, e sobre os que se aplican as medidas de seguridade, técnicas e organizativas previstas na normativa vixente, sexan tratados por AGRIMANSO S.C, como responsable do tratamento.

Que datos persoais se recollen nesta web?

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, Limiagro solicita e trata os Datos Persoais que se detallan a continuación, que dependerán dos diferentes produtos ou servizos que solicite nesta Web:

 • Datos identificativos: nome, apelidos.
 • Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono móbil.
 • Datos contractuais: datos de operacións contractuais, CIF, produtos e servizos adquiridos, operacións financeiras, datos de pago.
 • Datos navegación: dirección IP, tipo e identificación do dispositivo, tipo de navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio web, datos de navegación, actividade no Sitio web.

Con que base legal se tratan estes datos?

Tratamos os teus datos persoais coas seguintes bases legais:

 • A execución dun contrato con Limiagro, para a contratación e xestión dos servizos solicitados.
 • O consentimento do usuario en relación ao contacto, a subscrición a contidos e o envío de comunicacións comerciais, vía mail, cookies ou sistemas de mensaxería.
 • O interese lexítimo do responsable do tratamento para protexer aos usuarios da web de Limiagro de abusos e fraudes no uso dos nosos servizos.

Con que finalidades trataremos os teus datos?

Formularios de subscrición a contidos: existen varios formularios para activar a subscrición. Os datos facilitados serán utilizados exclusivamente para enviar o boletín e manterche actualizado sobre novidades e ofertas puntuais, exclusivas para subscritores de www.limiagro.es

Formulario de contacto: Tamén existe un formulario de contacto para consultas, suxerencias ou contacto profesional. Neste caso utilizarase a dirección de correo electrónico para responder ás mesmas e enviar a información que o usuario requira a través da web.

Formulario de Rexistro: Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Email, para que poidas crear unha conta no noso sistema e dar acceso ás súas funcionalidades.

Formulario de venda: Tamén tratamos datos para xestionar a compra dos nosos produtos como son as diferentes variedades e tamaños de patacas, incluíndo a xestión do pedido, o pago e todas as operacións relacionadas coa contratación do servizo ou produto elixido. Isto inclúe enviar correos electrónicos de seguimento, respostas, facturas, recibos, etc.

Tempo de conservación dos datos persoais

 • Datos dos Clientes:
  • O período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo que o Cliente contrate. En calquera caso, será o mínimo necesario, podendo manterse ata:
   • 4 anos: Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (obrigacións en materia de afiliación, altas, baixas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 e ss. Lei Xeral Tributaria (libros de contabilidade…).
   • 5 anos: Art. 1964 do Código Civil (accións persoais sen prazo especial).
   • 6 anos: Art. 30 do Código de Comercio (libros de contabilidade, facturas…).
   • 10 anos: Art. 25 da Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
 • Datos dos subscritores:
  • Desde que o usuario se subscribe ata que se dá de baixa.
 • Datos de potenciais clientes:
  • Os datos conservaranse en todo caso durante a vixencia da relación comercial establecida e, unha vez concluída, dous anos, a menos que o usuario solicite antes a súa supresión.

Cales son os teus dereitos no que concierne ao uso dos teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Limiagro estamos a tratar datos persoais que lle conciernen ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicitar a súa cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidad dos datos.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: https://www.aepd.es/es

Para exercitar estes dereitos, pode escribir a info@limiagro.es.

Existe un formulario para o exercicio dos seus dereitos, pódeo pedir por email ou se o prefire, pode usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.

Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI.

Se lle representa alguén, debe achegar copia do seu DNI, ou debe estar asinado coa súa firma electrónica.

Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail á dirección do responsable que aparece ao comezo deste texto.

Notificación de seguridade e declaración de brechas

En AGRIMANSO S.C asumimos medidas de seguridade adecuadas ao nivel de risco para protexer a información persoal contra perda, uso indebido e acceso non autorizado, divulgación, alteración e destrución, tendo en conta os riscos que conleva o procesamento e a natureza da información persoal; con todo, se AGRIMANSO S.C , determina que os seus datos de servizos foron malversados (mesmo por un empregado de AGRIMANSO S.C, víronse expostos por unha brecha de seguridade ou adquiridos de forma incorrecta por un terceiro, AGRIMANSO S.C informarache de inmediato da devandita brecha de seguridade, apropiación ou adquisición indebida

A que destinatarios se comunicaran os teus datos?

Algunhas das ferramentas utilizadas nesta web para xestionar datos son contratadas por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, AGRIMANSO S.C comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Provedores de servizos externos (por exemplo, servizos de procesamento de pago, procesamento de pedidos, análise, xestión campañas de márketing, xestión de sitios web, e distribución de correo electrónico e outros provedores de servizos similares) a fin de que estes poidan realizar funcións comerciais en nome de AGRIMANSO S.C.

Poden ter acceso a esta web de forma ocasional a empresa de desenvolvemento e mantemento web, ou a de aloxamento. As mesmas teñen asinado un contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o mesmo nivel de privacidade que se aplica aos tratamentos realizados nesta web.

Calquera transferencia internacional de datos derivada da utilización de ferramentas ou provedores de servizos, estará adherida ao convenio Privacy Shield, que garante que as empresas de software americano cumpren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade, secreto e seguridade dos datos.

Concretamente esta web utiliza as seguintes ferramentas:

 • Ferramenta de email márketing: Os boletíns electrónicos ou newsletter están xestionados por Sendinblue
 • Ferramentas de análises: Google Analytics utiliza “cookies”, para axudar a www.limiagro.es analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de www.limiagro.es (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos
 • Xestión de pagos: Utilizamos Redsys e Paypal para xestionar os pagos na nosa web. Estes servizos permiten ás plataformas e comerciantes operar negocios e realizar transaccións de pago en liña de maneira segura. Ao utilizar estas opcións outorga o seu consentimento para que se transmitan os datos necesarios para cumprimentar o pago. Os datos que estas plataformas recolle dedúcense da correspondente declaración de protección de datos de cada plataforma.
 • Aloxamento: Utiliza protocolos SSL ( Secure Sockets Layer ) (capa de conexión segura) É a tecnoloxía de seguridade estándar utilizada na internet para establecer unha conexión segura ( encriptada) entre un servidor (sitio web) e o seu navegador (por exemplo Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Esta conexión segura garante que todos os datos transmitidos desde o navegador ao servidor permanecerán privados e que os teus datos están a salvo dos hackers ou calquera persoa que tente espiar/roubar esa información. Un dos usos máis comúns do SSL é a protección de datos dun cliente durante unha transacción en liña grazas ao cifrado de datos.

Segmentación e elaboración de perfís

O rexistro dos datos persoais achegados no momento de subscrición, contacto, interacción coa web e calquera outro dato facilitado durante a navegación, incluíndo a información fornecida polas cookies en relación aos hábitos de navegación, será utilizada a fin de ser segmentados ou categorizados coa finalidade de aplicalos á actividade relacionada coa xestión de administración xeral, información, comercialización de espazos publicitarios, análises de propostas solicitadas polos usuarios/clientes, estudo estatístico dos servizos e contidos utilizados, gustos e preferencias, e enquisas ou formularios).

A elaboración de perfís, mediante a análise das túas decisións individuais automatizadas, consiste na utilización dos teus Datos Persoais para avaliar determinados aspectos persoais, como a análise e predición da súa situación económica, preferencias persoais, intereses, comportamento, localización, movementos e actitudes. Sendo a lóxica aplicada para a obtención destes perfís a utilización de procedementos estatísticos e sendo as consecuencias deste tratamento dos seus datos mediante a realización de perfís, o envío de comunicacións personalizadas do seu interese con contidos relacionados coa venda de produtos comestibles e de fogar.

A base legal para o tratamento dos seus datos para os fins indicados e a elaboración de decisións individuais automatizadas elaborando perfís, é o consentimento outorgado ao marcar a casiña anteriormente indicada.

Os datos que utilizamos na elaboración de perfís e que mostramos aos anunciantes non son datos que permitan identificar os usuarios, só móstrase nunha gráfica o tipo de público que temos, a súa idade, país, xénero, etc.

Segredo e seguridade dos datos

www.limiagro.es comprométese ao uso e tratamento dos datos persoais do usuario, respectando a súa confidencialidade, de acordo coa finalidade daqueles; así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

www.limiagro.es non pode garantir a absoluta inexpugnabilidad da rede Internet, nin, por tanto, a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Con respecto á confidencialidade do procesamento, AGRIMANSO S.C asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por AGRIMANSO S.C para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a www.limiagro.es, exonerando a AGRIMANSO S.C ( Limiagro), de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Revocabilidad

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a AGRIMANSO S.C ( Limiagro) nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

AGRIMANSO S.C resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Contacto

Para resolver calquera dúbida sobre esta política, escríbenos á dirección de correo electrónico: info@limiagro.es.

A política de privacidade foi actualizada por última vez o 23/10/2020.