Condicións de compra

Convidámosche a coñecer toda a información necesaria respecto ás transaccións electrónicas que realices nesta web.

AGRIMANSO S.C aposta pola transparencia e claridade nas transaccións comerciais que se realicen neste portal garantindo un espazo comprometido cos dereitos de usuarios e clientes, por iso recomendámosche que antes de comprar calquera dos produtos que poñemos á túa disposición nesta web, leas as presentes condicións e os termos que se aplican á prestación dos servizos que ofrece Limiagro propios da súa actividade principal de venda de Patacas.

As presentes condicións de contratación rexen a relación entre AGRIMANSO S.C e os clientes do sitio Limiagro.

AGRIMANSO S.C resérvase o dereito para modificar ou cambiar as presentes condicións en calquera momento. Se as modificacións constitúen un cambio substancial nos termos, Limiagro notificarao publicando un anuncio no noso sitio web.

Esta web cumpre coas seguintes regulacións:

 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE)
 • o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos; e
 • a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Identificador do responsable da web

 • Denominación social: AGRIMANSO S.C
 • Denominación comercial: Limiagro
 • CIF: J32490047
 • Enderezo electrónico: info@limiagro.es
 • Domicilio social: C/ Camiño do Cerdeiro 13, 32630 a Xinzo de Limia, Ourense
 • A súa actividade social é: Comercio polo miúdo en establecementos non especializados

Características dos produtos ofertados

Limiagro ofrece patacas na súa variedade Agria de colleita propia en diferentes formatos.

Como realizar un pedido

Como condición para realizar calquera pedido, o cliente debe contactar con Limiagro e proporcionar información correspondente requirida para a adquisición dos produtos dispoñibles nesta web. A información para realizar o pedido que proporcione debe ser precisa, completa e actualizada en todo momento. O non facelo constitúe unha violación dos termos, que poden resultar na disolución do contrato con AGRIMANSO S.C

Desde o momento da aceptación, o cliente adquire a condición de Cliente de Limiagro.

Os pedidos deben realizarse seguindo os pasos que che irá marcando Limiagro onde poderás elixir o produto e a cantidade daquilo que desexes comprar. 

Cupóns de desconto

Os cupóns ou códigos de desconto son de uso individual e non acumulables e suxeitos ás datas de validez se se indican. AGRIMANSO S.C resérvase o dereito de cancelación de calquera promoción a clientes individuais ou colectivos se se considera que se está facendo un uso abusivo ou desaxeitado dos mesmos.

Validación da compra

Unha vez efectuada a compra e realizado o pago, Limiagro remitirache por mail unha confirmación de pedido. Non esquezas revisar o teu cartafol de 'spam' ou 'correo non desexado'.

É o momento de comprobar que todo está correcto. Se non estás de acordo cos datos consignados na devandita confirmación poderás solicitar a modificación dos mesmos ou a anulación do pedido.

A validación do pedido por parte do cliente supón expresamente o coñecemento e aceptación destas condicións particulares de contratación como parte da celebración do contrato. Salvo proba en contrario, os datos rexistrados por Limiagro constitúen a proba do conxunto de transaccións realizadas entre Limiagro e os seus clientes.

En caso de necesitar algunha modificación ou a anulación, a comunicación debe realizarse no prazo de 8h dende a confirmación do pedido, a través de correo electrónico: info@limiagro.es ou a través da plataforma de incidencias dispoñible dende cada pedido para clientes cun usuario rexistrado da web e sempre que o pedido non fose enviado.

Prezos e forma de pago

O cliente comprométese a abonar os produtos contratados a Limiagro nas formas de pago aceptadas por Limiagro e por calquera cantidade complementaria (incluídos os impostos e cargos por tipo de pago, segundo o caso).
 
Os prezos aplicables a cada produto son os indicados na páxina web na data do pedido incluíndo, no seu caso, todos eles o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) para transaccións dentro do territorio español.
 
Ao realizar o pago, Limiagro redireccionará á pasarela de pago seleccionada.

AGRIMANSO S.C acepta estas formas de pago:

 • Por tarxeta de crédito ou débito
  • Aceptamos tarxetas Visa, Mastercard, Mestre, JCB e UnionPay.
  • Podes realizar o pago de maneira inmediata a través da pasarela de pago seguro SSL do noso Banco. Se fose necesario realizar calquera devolución ou cancelación do pedido, o importe reembolsarase a través da mesma tarxeta de pago.  Os datos tanto persoais como bancarios serán protexidos con todas as medidas de seguridade establecidas por  a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) con total confidencialidade.

Non se acepta ningún outro método de pago.

O pago sempre é por adiantado do 100% do pedido e será enviado cando confirmamos o pago.

Validez dos prezos e ofertas

Os produtos ofertados na web, e os prezos destes, estarán dispoñibles para a súa compra mentres se atopen no catálogo de produtos visualizados por medio da páxina web. Rógase aos clientes que accedan a versións actualizadas da páxina web para evitar erros nos prezos. En todo caso, os pedidos en tramitación manterán as súas condicións durante 2 días desde o momento da súa formalización. 

Envío e transporte

Os envíos realizaranse mediante empresas de transporte externas a Limiagro. O servizo contratado é de entrega en 24h,  pero debido ao forte volume de envíos que experimentan as compañías de transporte este prazo pode verse aumentado, pero xeralmente nas primeiras 24/48h están a entregarse o 95% dos pedidos, ampliando ata 72h casos puntuais. Este prazo contabilízase desde que o produto sae dos nosos almacéns. Enviarase un correo no momento no que o pedido pase á plataforma de envío.

 • Gastos de envío:  Gratis en todos os pedidos.
 • Zonas de envío:
  • Só se realízan envíos a España
  • Non se realizan envíos a Baleares, Ceuta, As Palmas, Melilla e Santa Cruz de Tenerife.
 • Prazos de entrega:
  • Se o produto se atópa en stock, o envío do pedido realizarase no mesmo día se se realiza antes das 13:00h ou ao día seguinte en caso contrario.
  • Dende ese momento, a axencia de transporte deberíao entregar nun máximo de 48/72h.
  • Pódense producir algunhas variacións en determinadas ocasións como domingos, festivos ou vésperas e determinadas datas de alta carga (Nadal, Black Friday, Ciber Monday...) polas limitacións de entrega das propia compañía.

Supostos a ter en conta:

 • Se houbese calquera imprevisto na entrega do pedido poñeriámonos en contacto a través da súa dirección de correo electrónico, que lle solicitamos á hora de facer o rexistro do pedido, para atopar unha solución ou directamente tentar unha segunda entrega na dirección facilitada. En caso de non poderse contactar nin entregar o produto na primeira nin segunda visita, o cliente será responsable de contactar co transportista ou con Limiagro a través de correo electrónico e asumirá os custos adicionais que puidesen supoñer sucesivas entregas se fose necesario. De igual modo, manteráselle informado de calquera variación que poida xurdir do devandito prazo.
 • No caso de que un pedido se atope composto por varios produtos, non estando todos dispoñibles para o seu envío no momento da realización do mesmo, existe a posibilidade de que realicemos un envío parcial.
 • Reservámonos o dereito de reter o envío de pedidos con direccións erróneas. En todo caso poñerémonos en contacto contigo segundo os datos facilitados para calquera incidencia ou dúbida que poida xurdir na tramitación do teu pedido.

Garantía

Ao tratarse de produtos comestibles non dispoñen de garantía. Só nos faremos cargo de posibles danos na manipulación dos produtos e as súas embalaxes por parte das axencias de transporte, onde solicitaremos ao cliente probas destes danos e onde se debe apreciar perfectamente que os produtos foron manipulados ou deteriorados e non son aptos para o consumo.

Sistema común do imposto sobre o valor engadido da unión europea

O prezo dos produtos comercializados por Limiagro inclúe o IVE español. O prezo final aparecerá durante a confirmación do teu pedido onde se desagregará a cantidade de IVE correspondente sobre o valor total da venda.
Os prezos dos servizos poden cambiar en calquera momento a discreción única e exclusiva de Limiagro. Os Servizos non brindan protección de prezos ou reembolsos no caso de redución de prezos ou ofertas promocionais.

Política de devolucións

Só se aceptarán cancelacións e/ou devolucións nos seguintes termos.

 • Cancelación
  • O cliente poderá cancelar o seu pedido e solicitar o reembolso íntegro do importe se este aínda non foi enviado. Para iso, deberá poñerse en contacto connosco canto antes desde o formulario de contacto, mándanos un email a info@limiagro.es e facilitarnos os seus datos e número de pedido ou a través da plataforma de incidencias do propio pedido se ten unha conta de cliente en Limiagro.
 • Devolución
  • Os nosos procesos de selección de produtos frescos, preparación e embalaxe son moi estritos e garantimos que son enviados sen defectos.  Verifique coidadosamente que os precintos que pechan o seu paquete non fosen modificados ou danados.
  • Se o pedido chega ata 24h máis tarde do acordado,  o cliente debe aceptar a entrega e se, ao abrir a caixa, detecta algunha peza en mal estado deberá notificarnos os produtos e o número de pezas en mal estado, así como unha fotografía dos mesmos.
  • Só se aceptarán devolucións de pedidos con evidencia de ser danados no transporte e calquera queixa deberá realizarse no mesmo momento da recepción do pedido.
  • Se o produto chegase en mal estado, AGRIMANSO S.C  asumirá os gastos de envío incorridos pola devolución, a condición de que os produtos atópense na súa embalaxe orixinal e non fosen consumidos total ou parcialmente.
  • Para xestionar a reclamación, deberá poñerse en contacto connosco antes de 24 horas dende a recepción do mesmo. Pode abrir unha incidencia desde o formulario de contacto,  mandándonos un email a info@limiagro.es indicándonos o seu nome e número de pedido ou a través da plataforma de incidencias do propio pedido se ten unha conta de cliente en Limiagro.
 • Desistencia
  • O dereito de desistencia non se poderá exercer (salvo por erro ou defecto no produto ou servizo contratado)
  • O cliente terá dereito a desistir do contrato durante un período de 14 días naturais sen indicar o motivo e sen incorrer en ningún custo distinto dos previstos nos artigos 107.2 e 108, conforme ao disposto en BOE-A-2014-3329. Para exercitar o devandito dereito facilítase un formulario  onde se poderán cumprimentar os datos necesarios para a xestión do mesmo.

Como devolver produtos nos casos aceptados

Para devolver un produto nos casos previstos e aceptados por esta política, deben seguirse as seguintes instrucións:

 • Non se aceptarán devolucións a portes debidos.
 • Debe notificar a Limiagro o desexo de desistir e obter a autorización correspondente antes de realizar o envio.
 • Debe introducir o/os produtos(s) nun paquete debidamente embalado. A dirección de devolución é: Polígono Industrial Xinzo de Limia parcela 82-84. CP: 2630 a Xinzo de Limia, Ourense
 • Debe levar o paquete a unha Oficina de Correos ou a unha empresa de mensaxería e solicite o comprobante do envío. Deberá conservar o xustificante ata que reciba o reembolso solicitado. 

É responsabilidade do cliente conservar todos os acuses de recibo e remitir o paquete por correo certificado ou por calquera outro medio que permita acreditar a súa data de envío.

En caso de repetidas devolucións ou reclamacións por mal estado ou produto defectuoso por parte dun mesmo cliente, Limiagro resérvase o dereito de non realizar novos envíos ao cliente.

Os gastos de devolución serán por conta do cliente. As devolucións dos importes realizaranse nun prazo de 14 (catorce) días naturais seguintes á data na que recibamos o/os produtos(s) devolto(s) na dirección especificada.
Limiagro procederá ao reembolso na forma de pago que o cliente empregase ao realizar o pedido, e devandito reembolso atoparase suxeito ao dereito de Limiagro a reter cantidades polos produtos devoltos que presenten danos. Reembolsarémoslle o importe abonado polo/os produto(s) devolto(s).
 

Normativa europea de consumo

Informamos que a Comisión Europea ha creado a primeira plataforma europea para a resolución de conflitos no comercio “ online” amparada na última lei do consumidor. Neste sentido, como responsables dunha plataforma de venda online, temos o deber de informar os nosos clientes sobre a existencia dunha plataforma online de resolución alternativa de conflitos.

Para recorrer á plataforma de resolución de conflitos, o cliente debe utilizar a seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/odr

Confidencialidade

Ten carácter confidencial toda a información e documentación utilizada durante a contratación, desenvolvemento e execución dos servizos que regulan as relacións entre Limiagro e o Cliente.

Toda información recibida por parte do cliente xa sexan imaxes, correos, textos, datos de acceso como clientes e contrasinais, tratarase de modo confidencial, estando totalmente prohibida a cesión a terceiros.
 
Non se entenderá información confidencial aquela que sexa divulgada por acordo entre as partes, aquela que se converta en pública por igual motivo ou aquela que haxa de ser revelada de acordo coas leis ou cunha resolución xudicial de autoridade competente e aquela que sexa obtida por un terceiro que non se atope baixo a obrigación de confidencialidade algunha. Ambas as partes obríganse a cumprir o deber de confidencialidade de maneira indefinida.

Para obter información completa sobre os teus dereitos e a política de protección de datos que aplicamos a esta web e a todos os nosos servizos, recomendamos visitar a Política de PrivacidadeAviso legal  e a Política de Cookies

Limitación de responsabilidade

Limiagro reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na web, da configuración e presentación desta, das condicións de acceso, condicións de contratación, etc. Polo que o cliente deberá acceder a versións actualizadas da páxina.

O usuario/cliente é o único responsable de manter a confidencialidade e seguridade da páxina web e para todas as actividades que ocorran na páxina web unha vez entregada por parte de Limiagro. O cliente comprométese a notificar inmediatamente a Limiagro de calquera violación da seguridade do portal.

Limiagro non será responsable de ningunha perda derivada do uso indebido ou non autorizado da súa páxina web.      
      
O cliente comprométese a manter indemne Limiagro das reclamacións, perdas, gastos, danos e custos (incluíndo danos directos, incidentales, consecuentes, punitivos, exemplares e indirectos), e os honorarios razoables de avogados como resultado de calquera incumprimento por parte do cliente/comprador  destas condicións, sexa ou non considerado como material ou inmaterial;  o uso indebido dos servizos pola súa banda  ou calquera persoa que actúe no teu nome ou utilice a túa conta en Limiagro ou por calquera violación material ou inmaterial de calquera dereito, título ou intereses de terceiros.

Nosa única responsabilidade, será fornecer o produto nos termos e condicións expresados na presente política de contratación.
 
Limiagro non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do uso indebido dos produtos fornecidos.

Xurisdición e leis aplicables

AGRIMANSO S.C  e o cliente, rexeranse para dirimir calquera controversia que puidese derivarse do acceso, ou uso desta páxina Web, pola lexislación española, e sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade de Xinzo de Limia.

Estas condicións de compra foron actualizadas por última vez o 15/11/2020

Informámosche